SKALA

Ponudba

Opravljamo vse geodetske storitve, ki jih predpisuje Zakon o evidentiranju nepremičnin. Storitve opravimo kakovostno in ugodno, pri tem pa vedno prisluhnemo strankam in jim z našimi predlogi in dolgoletnimi izkušnjami pomagamo priti do uresničitve njihove želje in v zadovoljstvo vseh mejašev.
Geodetske izmere opravljamo na območju Republike Slovenije.

Med naše storitve sodijo: ureditev meje, označitev meje z mejnimi znamenji v naravi, izravnava meje, parcelacija, združitev parcel, evidentiranje zemljišča pod stavbo, vpis stavb v kataster stavb, izdelava geodetskega načrta,(za potrebe lokacijske dokumentacije, za tehnični prevzem, za uporabno dovoljenje), zakoličba stavb in objektov, vpis objektov v gospodarsko javno infrastrukturo in evidentiranje vplivnih območij.
Poleg izmer pa vam lahko uredimo še:
– Pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki do 5 lastnikov
– Pogodba o oblikovanju etažne lastnine do 5 lastnikov
– Kupoprodajna ali darilna pogodba

Nalozba_v_vaso_prihodnost